Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"/Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”
Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekt ma na celu znalezienie sposobów dzięki którym zainteresowane strony w sektorze rolnym mogą osiągnąć godne warunki pracy dla pracowników, jednocześnie budując wspólną wizję zrównoważonego rolnictwa poprzez dialog społeczny. W tym celu projekt planuje powołanie komitetów ds. godnej pracy oraz nowych dwustronnych i trójstronnych form dialogu społecznego. Inny ważny cel to tworzenie narzędzi do monitorowania negatywnych zjawisk dotyczących pracowników migrujących w sektorze rolnym poprzez komitety godnej pracy.