Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"/Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

Aktualności

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w toku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń i konferencji wraz z całodziennym cateringiem oraz wynajem sal szkoleniowych podczas 2 szkoleń oraz konferencji zamykającej projekt Decent Work for Agriculture Workers through Social Dialogue została wybrana oferta firmy

Beskidu Global S.L.
Calle Hermosilla 48, 1*Dcha. 28001 Madrid. España
NIF: B87703906
OFEROWANA CENA: 20 185,17 euro brutto

Dodano 02-05-2022, 10:10

Zobacz więcej

Spotkania online komitetu trójstronnego

W spotkaniu komitetu trójstronnego (7.03.2022 oraz 9.03.2022) wzięli udział zarówno przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców jak i przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Oświaty i Polityki Społecznej - p. Ireneusz Leśnikowski.

Dodano 11-04-2022, 08:46

Zobacz więcej

Spotkania online komitetów dwustronnych

6 i 20 grudnia 2021 odbyły się spotkania online w ramach drugiego dwustronnego komitetu dialogu społecznego i godnej pracy.

Dodano 01-02-2022, 16:15

Zobacz więcej

Spotkania online komitetów dwustronnych

W ramach działań projektowych udało się powołać pierwszy komitet dwustronny ds. godnej pracy w sektorze rolnictwa.

Dodano 30-09-2021, 16:14

Zobacz więcej

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników sektoru rolnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiet.

Dodano 30-06-2021, 16:12

Zobacz więcej

Wyniki badań przeprowadzonych wśród Ukraińców

Dodano 27-09-2021, 15:13

Zobacz więcej

Spotkanie online 10.07.2020

10 lipca 2020 odbyło się spotkanie otwierające w projekcie.

Dodano 15-07-2020, 16:11

Zobacz więcej

Spotkanie otwierające

10.07.2020 odbędzie się spotkanie otwierające w projekcie.

Dodano 08-06-2020, 16:10

Zobacz więcej