Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"/Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w toku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń i konferencji wraz z całodziennym cateringiem oraz wynajem sal szkoleniowych podczas 2 szkoleń oraz konferencji zamykającej projekt Decent Work for Agriculture Workers through Social Dialogue została wybrana oferta firmy

Beskidu Global S.L.
Calle Hermosilla 48, 1*Dcha. 28001 Madrid. España
NIF: B87703906
OFEROWANA CENA: 20 185,17 euro brutto

Zapytanie ofertowe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pliki do pobrania