Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"/Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

O projekcie

Promotor projektu: Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa

Tytuł projektu: "Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny"/"Decent Work for Agriculture Workers through Social Dialogue"

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 31.08.2022

Projekt realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny- Godna Praca".

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/

O projekcie

Pracownicy w sektorze rolnym są narażeni na wysokie ryzyko wyzysku i niewłaściwe warunki pracy z powodu braku godnych standardów dla pracowników sezonowych oraz pozostałych pracowników w niestabilnym sektorze zatrudnienia jakim jest rolnictwo.
 
Wyzwanie stanowią liczne problemy takie jak:
  • niewystarczająca wiedza pracowników w sektorze rolnym - pracowników sezonowych
  • zmiany demograficzne
  • obszary ubóstwa które sprzyjają wykorzystywaniu i braku godnych warunków pracy wśród pracowników
 
Projekt proponuje szereg działań i wydarzeń zapewniających godną pracę oraz wzmocnienie ochrony socjalnej sektora rolnego.
 
Rzuca on  wyzwanie brakowi standardów godnych warunków pracy w sektorze rolnym: zasięg rolniczych związków zawodowych jest niski, wysoki natomiast jest wskaźnik pracy dorywczej i pracy nierejestrowanej, wskaźnik pracowników zagranicznych oraz udziału w zatrudnieniu pośredniczących agencji rekrutacyjnych. Opracowanie wspólnych ram zgodności może wzmocnić ogólne standardy i samoregulację w sektorze.

Celem projektu jest:

- znalezienie sposobów dzięki którym zainteresowane strony w sektorze rolnym mogą osiągnąć godne warunki pracy dla pracowników, jednocześnie budując wspólną wizję zrównoważonego rolnictwa poprzez dialog społeczny. W tym celu projekt planuje powołanie komitetów ds. godnej pracy oraz nowych dwustronnych i trójstronnych form dialogu społecznego.
- zwiększenie informacji i wiedzy pracowników w sektorze rolnym