Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"/Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

Spotkania online komitetów dwustronnych

W ramach działań projektowych udało się powołać pierwszy komitet dwustronny ds. godnej pracy w sektorze rolnictwa.

Spotkania online komitetów dwustronnych

17 czerwca 2021 oraz 23 września 2021 odbyły się spotkania online w ramach pierwszego lokalnego dwustronnego komitetu dialogu społecznego i godnej pracy. 
Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. naukowcy z dziedziny rolnictwa i gospodarki, Doradca Zarządu ZZPR ds. BHP w rolnictwie, była wiceprzewodnicząca OPZZ,
Dyrektor OPZZ Polityki Społecznej, Rynku Pracy oraz Ubezpieczeń i Zdrowia Departament, przewodnicząca Europejskiego Związku Pracowników Migrujących
i Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Spółek Rolniczych. Ekspert przedstawił wyniki przeprowadzonych dotychczas badań ankietowych i przedstawił kilka rekomendacji
jak można przeciwdziałać problemom, które pokazały wyniki ankiet. Omówiono stan dialogu społecznego w sektorze rolnym a następnie opracowano model planu działania
w zakresie prowadzenia dialogu społecznego w sektorze rolnym. Uczestnicy wymienili obszary zainteresowań szkoleniowych grup docelowych: warsztaty negocjacyjne, jak udzielać
pomocy psychologicznej (problem mobbingu, problemy ze zdrowiem psychicznym wynikające z pandemii i niekorzystnego/niestabilnego środowiska pracy).