Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"/Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

Spotkania online komitetów dwustronnych

6 i 20 grudnia 2021 odbyły się spotkania online w ramach drugiego dwustronnego komitetu dialogu społecznego i godnej pracy.

Proin iaculis

 

W dniach 6 i 20 grudnia 2021 odbyły się posiedzenia drugiego komitetu dwustronnego online.

Wśród uczestników byli naukowcy z dziedziny rolnictwa i gospodarki, przewodniczący OPZZ, była wiceprzewodnicząca OPZZ, prezes Europejskiego Związku Pracowników Migrujących.

Grupa omówiła wyniki ankiet. Szczególną uwagę zwrócono na następujące problemy:

-niedobory młodej kadry - rekomendacje: impuls finansowy, pakiet socjalny dla pracowników, który może przyciągnąć młodych ludzi. Podkreślono znaczenie mentoringu pracowniczego.

-brak doświadczenia, wiedzy młodych pracowników i wysokie oczekiwania finansowe.

-niskie zarobki w wielu regionach, zwłaszcza na wschodzie Polski.

-szary rynek

Uczestnicy spotkań ocenili, że wpływ Covid-19 na sektor rolny jest raczej niewielki.