Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"/Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

Spotkania online komitetu trójstronnego

W spotkaniu komitetu trójstronnego (7.03.2022 oraz 9.03.2022) wzięli udział zarówno przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców jak i przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Oświaty i Polityki Społecznej - p. Ireneusz Leśnikowski.

Spotkania komitetu trójstronnego

Przewodniczący ZZPR, p. Grzegorz Wysocki przedstawił wszystkim tematykę projektu i pokrótce omówił jakie działania zostały przeprowadzone w ramach projektu.

Ekspert w projekcie p. Marta Guth omówiła wyniki ankiet, które miały na celu wskazanie problemów pracowników w sektorze rolnictwa.

Badania ankietowe po raz kolejny stały się punktem wyjściowym do ożywionej dyskusji.

 

 

 

Podczas spotkań komitetu trójstronnego omówiono m.in. problem wyłączenia prawa do stawki godzinowej, umowę w ramach pracy pomocnika rolnika przy zbiorach, problem nadużywania umów nieoskładkowanych. Został podjęty temat pracy sezonowej w kontekście BHP oraz dyrektywy o pracownikach sezonowych.

Pomimo odrębnych punktów widzenia na przedstawione problemy zgromadzeni podkreślali, że wymiana podglądów prowadzi do zrozumienia argumentów innych osób, co długofalowo przyniesie korzyści nie tylko dla tego projektu.