Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"/Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

Spotkanie otwierające

10.07.2020 odbędzie się spotkanie otwierające w projekcie.

Spotkanie otwierające

Spotkanie otwierające

 w projekcie:

Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Warszawa – Oslo 10.07.2020

 

Harmonogram spotkania:

 

15:30 – 16:00 Rejestracja uczestników, test połączenia;

16:00 – 16:20 Otwarcie spotkania, powitanie ekspertów i uczestników. Główne informacje o spotkaniu (informacja o współfinansowaniu poprzez Fundusze Norweskie), omówienie założeń projektu, głównych celów, przedstawienie doświadczenia beneficjenta w zakresie tematyki godnej pracy i dialogu społecznego  - koordynator projektu

16:20 -16:50 Prezentacja eksperta z Norwegii – dobre praktyki norweskie w zakresie dialogu społecznego i wdrażania  godnej pracy, specyfika sektora rolnictwa w Norwegii, dialog społeczny w Norwegii w kontekście reagowania na wpływ epidemii Covid-19 na rynek pracy

16:50 -17:20 Prezentacja eksperta z Polski – dobre praktyki w zakresie dialogu społecznego i wdrażania  godnej pracy, specyfika sektora rolnictwa w Polsce, dialog społeczny w Polsce w kontekście reagowania na wpływ epidemii Covid-19 na rynek pracy

17:20- 17:30  Przerwa na kawę

17:30 – 18:45 Pytania do ekspertów, identyfikacja negatywnych zjawisk w sektorze, dyskusja na temat jak dialog społeczny może wspierać wypracowanie standardów godnej pracy w sektorze rolnictwa oraz na zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników odnośnie ich praw

18:45 – 19:00 Podsumowanie spotkania, wnioski.

 

Koordynator projektu – Grzegorz Wysocki

Goście specjalni:

Ekspert z Norwegii: Arthur Kubik

Ekspert z Polski: dr Marta Guth

 

 

 

Pliki do pobrania